© 2010 - 2016 Miriam Zikmundová - autorka textu

 

 

KDO JSEM A KAM KRÁČÍM

 

  

Miriam Zikmundová (1968) - Sluneční znamení Ryby

 

Srdcem jsem humanistkou, životní rolí matkou a manželkou, profesně průvodcem, poradcem a konzultantem na cestě aktivního osobního rozvoje pro děti, mládež a dospělé. Zajímají mne hlubší principy života, neprozkoumané možnosti lidské duše, nespoutané schopnosti mysli, soulad pohybové dynamiky v celistvé koordinaci vjemů a fungování těla, zdravý životní styl i zdravá strava a mnoho dalších přirozených i přírodních cest k soběstačné regulaci vlastního zdraví, vnitřní vyrovnanosti a celkové spokojenosti.  

Pomáhám druhým na cestě k vnitřní proměně najít vlastní identitu, osvobodit se od omezujících systémů přesvědčení, postojů a dogmat. Pomáhám pochopit skrytý vliv podvědomých programů, jakožto otisků vzpomínek v naši mysli, vzorců rodových linii, které nevědomě předáváme svým dětem a také vliv zautomatizovaných návyků, které svazují naše další rozhodování a konání v životě. Předávám rodičům zkušenosti, jak mohou svépomocí cíleně rozvíjet u svých dětí jejich přirozené dovednosti a talenty, jak citlivě vnímat vzájemné pocity a potřeby. Jak podpořit rozvoj smyslů vnímání i motorických schopností a nalézt oboustranné porozumění v otevřené komunikaci. Seznamuji s možnostmi, jak efektivně udržet své celostní zdraví v rovnováze duševní a fyzické. Mohou se na mne obrátit těhotné i partneři před svatbou, kteří hledají radu nebo podporu v důležitých situacích a rozhodnutích. Pokud se nemůžete rozhodnout na společném příjmení před svatbou a nejste si jistí, zda změna partnerovi vibračně v jeho životě neublíží, můžete se poradit, případně i se změnou jména, nebo volbou jména pro očekávané dítě. Pracuji formou osobních konzultací v poradně nebo prostřednictvím Skype.

Vedu a organizuji vzdělávací semináře osobního rozvoje pro rodiče, Miniškolu před mateřstvím, zážitkové kurzy, tematické pobyty pro rodiny, partnery a věnuji se přednáškové činnosti. Mé akce jsou zaměřené hlavně na předávání praktických zkušeností v oblasti kultivace vlastní osobnosti, vztahů, zdraví, vědomého partnerství s dětmi, svépomocné podpory přirozeného rozvoje vnímání, soustředění, vyrovnanosti a koordinačních schopností u dětí a harmonizace osobnosti dospělých v období klimakteria. Zabývám se také vědomou přípravou na těhotenství a rozvoj sebereflexe v pochopení vlivu modelů rodových linií na náš život a cest k vědomým změnám pro osvobození další generace.  

 

Už jsem na světě dost dlouho, abych věděla, Kam Kráčím a Proč. Mám TEĎ jasno, byť tomu tak nebylo vždycky. Takové velké „Quo Vadis“ s otazníkem se možná děje zrovna u vás, zamýšlíte se někdy nad tím? Kam kráčíte po své cestě a co hledáte? Jaké důvody vás vedou se rozhodovat tak, a ne jinak, a jaké možnosti využíváte? Jenom ty vnější, životem naučené, nebo i ty vnitřní zdroje, existenčně přirozené? Co o sobě víte a co by vám stálo za to rozvinout a používat v jiném rozsahu, než dosud, zajímá Vás to?

 

Pokud se ptáte, k čemu by vám to bylo? Tak třeba k vnitřní vyrovnanosti, většímu klidu, schopnosti se samostatně emočně harmonizovat, mít nadhled nad životními situacemi a být schopen sebereflexe. Být vědomým rodičem, partnerem, častěji se třeba upřímně usmívat, být pohodový a optimistický, zvládat snadněji stres, nalézt smysl své životní pouti, konání a chápat odlišnosti druhých.

 

Dobrodružství lidského života a nekompromisní zkoušky nám mnohdy hodně berou, ale také dávají. Záleží, jak se na vše díváme a jaký k tomu zaujmeme postoj. Hra smyslů, rolí, idejí, nečekaných zvratů, to vše nás udržuje v pozoru bytí, trénuje naší odolnost a přizpůsobení se. A co ten pravý klid a mír uvnitř nás? Víme jak jej nalézt a spojit se s ním?

 

To nejcennější je totiž naším očím skryto. Všechny odpovědi máme uvnitř sebe a možnosti, o kterých ani netušíme. Když porozumíme znakům a symbolům našeho těla domluvit se s naší myslí a srdcem, jsme na dobré cestě k výhře nad ustrnulým chováním, které nás omezuje v komunikaci s druhými, v porozumění jejich odlišností a svých způsobu vnímání. Život si nás pak vyzkouší, zda jsme vše pochopili správně a předloží nám situace, ve kterých budeme muset obstát a projít otužovacím duševním tréninkem. Pak jsme dostatečně připraveni na další cestu růstu. Takže přeji všem dobrý vítr do plachet na vaší osobní "lodi poznání". Já své kormidlo držím pevně v rukou :-)

 

Distancuji se od veřejného klamu a manipulací s lidskými postoji a životy, které morálně deformují většinovou populaci již dlouhé generace. Jako by nám všem nestačily omezující rodové vzorce, které v našich myslích zanechávají stopu zamlžené vlastní autenticity! Mnozí z nás tyto závoje a nánosy uvědoměle měníme a hledáme cestu k vlastní jedinečnosti i spokojenému životu. Ne každému se to však efektivně daří. Život průběžně přináší nová témata, situace a výzvy, a my se snažíme událostem porozumět a řešit vše, jak nejlépe dovedeme. Proto také nejširší prostor k seberozvoji nám dává oblast vztahová, komunikační, zdravotní a pracovní. Myslím, že mi dáte za pravdu, že v procesu vývoje osobnosti a vnitřních proměn se můžeme skutečně každý za sebe "vyřádit". Průběh je však u každého jiný. Emoční vlnobití, duševní či fyzická bolest, zoufalství, bezmoc či zatrpklost, nás mohou formovat do přechodného zmatku. V hlubším kontextu jejich souvislostí a prožívání však následně přichází pozitivní uvědomění. Záleží, zda si tento prožitek zvolíme jako pochopení a posílení, nebo obviňování a nemohoucnost?  Ti, co záměrně druhým škodí z postu jakéhokoli mocenského postavení, svého ega nebo podporují svým konáním systém útlaku svobodného života jiných, si stejně vyberou svou karmickou daň. Takže můžeme být v klidu, ať se děje, co se děje, protože Jednota celého Vesmíru se obelhat nedá. 

Vesmírné zákony mají svůj řád a ten lidský chaos zde na Zemi se nám mnohdy složitě chápe v každodenním životě. Když jsme se však ocitli v té nekompromisní škole duality, tak zkusme si ten čas zkvalitnit. Hledejme vnitřní svobodu, porozumění, radost a uzdravujme morální kvality, mysl i naše tělo. Myslím, že práce na sobě máme každý víc než dost. Nestyďme si to přiznat a buďme féroví nejen k sobě, ale i k druhým. 

 

Zvu vás na cestu přirozené kultivace vlastní osobnosti, osvojování si etických a mravních projevů, rozvoje vlastní jedinečnosti, lidské důstojnosti, sebereflexi, svobodné spontaneity a rozkvětu potenciálu naší přirozenosti. Je to cílevědomá cesta zušlechťování, seberegulace a přetřídění dosavadních potřeb i přístupu, které ve své formě již jsou pro nás neužitečné, zdeformované, nezvladatelné a omezující. Nebuďte oddaní tomu, co vám neslouží.  

Tápání v životě totiž vychází z toho, že neumíme rozlišit to, co vlastně doopravdy chceme zevnitř a zaměřujeme se hlavně na to, co přichází z rozumové rušivé mysli. Pak se divíme, že nespoutanost lidské divočiny je často neuchopitelná v pozorování a zjemňování vnitřního světa citu, lásky a vstřícnosti vůči lidským potřebám (duchovním, estetickým a praktickým). A jak jste na tom vy?

 

 

Založila jsem otevřený projekt „Rodiče dětem“, jako duševní podporu pro mnohé rodiče, kteří si se svými starostmi nevědí rady, přitom mají velkou touhu a aktivní přístup v hledání možností, jak samostatně pomoci svým dětem v jejich zdravém rozvoji a také řešit osobní problémy rodinného života. Prostřednictvím E-booku "Dar rodinám" informuji mladé rodiny, těhotné a páry plánující miminko o možnostech prevence celostního zdraví, o důležitosti vědomé kultivace partnerských vztahů a změn omezujících přesvědčeních, o vlivech návyků a rodových modelů chování na výchovu dětí. Uvádím také zásadní toxické zátěže organizmu a jejich nebezpečný vliv na závažné nemoci. 

Ve druhém E-booku "Dar bezmocným a nemocným" se věnuji tématu duševních a fyziologických nemoci dětí a dospělých. Je to inspirativní pohled na cesty změn k seberegulaci vlastní zodpovědností a pochopením fungování lidských smyslů. Uvádím doporučení, jak pocit bezmocnosti a nemohoucnosti přetvořit na sílu sebevnímání a využít moc svých vnitřních schopností pro návrat k vitalitě těla a duše.

   

 

PRO VÁS INSPIRACE ZDARMA

* * * * * *

E-book "Dar rodinám"

* * * * * *

 E-book "Dar bezmocným a nemocným"

* * * * * * 

 vtvika

Studijní kroky k mému osobnímu a profesnímu rozvoji:

 

r.1994 Eneagram - typologie emocionálně-myšlenkových vzorců osobnosti (devět tváří duše),
 
r.1994 Přírodní možnosti léčby (spirituální přístup s energetickou harmonizací těla),
 
r.1994 Zdravý životní styl - úprava stravování, očistné postupy, přirozená a samostatná péče o zdraví organismu

r.1994 Typologie osobnosti - rozbor lidských vlastností a chování dle pozorování projevů těla

r.1995 Přírodní postupy léčby a cesty ke zdravému životu (energetická cvičení pro vnitřní rovnováhu, bylinky, stravování)

r.1996 Edu - kinestetika (edukační kineziologie) - pohybová cvičení pro integraci mozkových funkcí a motorické koordinace (pro děti a dospělé)

r.1998 Kineziologie - metoda One Brain (stupeň I. - III.) - mezinárodní certifikace

r.1998 Grafomotorika - podpůrné postupy pro rozvoj dětí - tréningový program

r.1998 Numerologie (stupeň I. - II.) - rozbor a výklad vlivů data narození na jedinečnost osobnosti a jeho životní cestu

r.1999 Kineziologie - metoda One Brain (stupeň IV.+ minikurz Alergie) - mezinárodní certifikace

r.1999 "Dílčí oslabení výkonu" Dr.Manfreda Biebla - tréninkový vzdělávací program pro smyslový rozvoj děti dle rakouské metodiky,

r.1999 Usuiho Reiki (stupeň I. - II.) - certifikace

r.1999 Reflexní terapie (stupeň I. - II.) - certifikace (dle Jiřího Janči, Július Pataky),

r.1999 Práce s energiemi - harmonizační postupy s jemnohmotnou energii těla, čakrami, 

r.2000 - 2001"Sociálně psychologický výcvik" - půlroční odborný zážitkový výcvik / program terapeutických přístupů

r.2000 Práce s brazilskými esencemi Araretama - dle brazilské šamanky Sandry Epstein

r.2000 Karuna Reiki (stupeň I.) - certifikace

r.2001 - 2002 Kineziologie - metoda One Brain (stupeň V. - VII.+minikurz Mimosmyslové vnímání ESP) - mezinárodní certifikace

r.2002 Reflexní zónová terapie chodidel v lymfatickém systému - sebevzdělávací postupy pro regeneraci zdraví 

r.2002 "Baumtest" - rozbor kresby stromu pro analýzu duševních zranění

r.2002 Pulsová diagnostika (stupeň I. - II.) - sebevzdělávání v postupech čínské medicíny pro rovnováhu organismu

r.2002 - 2003 Mandala života (stupeň IV. -V.) - vzdělávací systém pochopení vlastní životní cesty

r.2002 - 2003 Grafoterapie - sebekorekce duševních skrytých traumat vlastní cílenou úpravou rukopisu

r.2003 Spiritual Response Therapy - (SRT) - jemnohmotné čištění energetických nevědomých programů pomocí kyvadla (spirituální práce s Vyšším Já)

r.2003 Vytváření domova a vztahů - (SRT) - jemnohmotné čištění energetických rodových systému (spirituální práce s Všším Já)

r.2006 Numerologický vzorec osudu, zdraví a bydlení - grafický propočet vlivu našeho jména i příjmení s vlivem čísel data narození na komplexní osobnost, zdraví, životní zkoušky a individuální dispozice

r.2009 Ra-Sheeba - energetický systém práce se silnou vyšší frekvencí a vědomím pro harmonizaci rovnováhy ženské a mužské energie v těle

r.2009 Shamballa 1024 (stupeň I. - IV.) - multidimenzionální energetický systém sebeléčení těla - vědomá práce na celkovém buněčném překódování

r.2009 Automatická kresba - napojení na energetický systém člověka a kresebné vyjádření blokád na těle,

r.2010 Půlroční Škola Karmické numerologie - rozbor rodových programů v příčinnostech chování a postojů, i osobních schopností dle data narození našeho a našich nejblížších,

r.2010 Daršan u Avatar Matky Meery - spirituální práce s vnitřní osobnostní cestou,

r.2010 Etikoterapie - návrat a změna zásadních etických hodnot a mravnosti vůči sobě a druhým pro celistvé zdraví,

r.2010 Ho´oponopono - havajská technika k nalezení vlastního Já a čištění myslí od negativních vzpomínek,

r.2011 Autopatie (I. - II.stupeň)- alternativní samoléčba chronických nemocí pomocí potencování vlastní tělesné nebo pránické informace a působení na celostní energetickou vibraci

r.2011 Handle přístup I. (I. stupeň) - celostní terapeutický program pro podporu rozvoje neurovývojových dysfunkcí a principů efektivního učení u dětí - metodika z USA

r.2012 Facilitovaná komunikace - techniky usnadňované komunikace pro nemluvící osoby, 

r.2012 Autopatie (třídenní praktický seminář postupů autopatických analýz a samoléčby závažných zdravotních obtíží),

r.2012 Handle přístup II. - systémový přístup ke kořenům dysfunkcí a ke stimulaci neurovývojových odlišností pro efektivní učení u dětí

r.2012 Základní symptomatika mentálního postižení, autismu a jiných poruch - APLA Praha

r.2012 Autopatie (III. stupeň) - samoléčba chronických nemocí potencováním vlastní tělesné informace

r.2012 Autopatie (pro pokročilé) - nové trendy v Autopatii

r.2012 Metodologie - mezinárodně uznávaný inovační vzdělávací systém v rozšiřování gramotnosti přirozeným vzděláváním nejen v indických školách, 

r.2012 - 2013 "Brain GymEdukační kineziologie (EDU-kinestetika) – mezinárodní certifikace s praktickým a teoretickým výcvikem v zahraničí - tréninkový program pohybových cvičení stimulující proces učení a schopností koordinační motoriky nejen u dětí pro celistvý zdravý vývoj

r.2013 Somatické prožívání „Svoboda bytí“ - harmonizování traumatů a napětí podle Petera A.Levina Ph.D.

r.2013 Léčebné Kódy - přírodní energetické sebeléčení hlubokého fyzického stresu vlastním působením na principu kvantové fyziky - Dr.Alex Loyd

r.2013 - 2014 Přírodní detoxikační programy hlubokých tkání - (komplexní systém přírodní očisty organismu do mezibuněčné hmoty pro dospělé, děti, ženy před početím a neplodné páry)

r.2015 Transitions (Přechody) - zkoumání vlastního porodu a osvobození od porodních traumat - metoda USA "Integrování porodní dynamiky"

r.2015 Pohybová metodika pro sebeuvědomění a sebevýchovu (I. a II. pro pokročilé) - zahraniční metoda pro svépomocnou regulaci fyziologických procesů, které brzdí vývoj jedince

r.2015 Pohybová metodika pro sebeuvědomění a sebevýchovu - zahraniční svépomocná metodika pro regulaci svalové činnosti při vědomé motorické koordinaci

r.2015 - 2016 Studium tradičních přírodních postupů pro zachování holistického zdraví v samostatné péči o sebe - Tradičního ruského herbalismu a přírodních vzácných receptur, v západní celostní moderní alternativní medicíně - nejmodernější šetrné technologie ve výrobě bylinných produktů pro komplexní péči o zdraví, v tradiční přírodní peruánské medicíně z čistých zdrojů Amazonského pralesa a Vysokých And - špičkové přírodní produkty, originální byliny, kůry stromů, plody, oleje - vše pro komplexní regeneraci organismu a přirozený návrat ke zdraví (i z vážných obtíží).

 

  vtvika

 
Právě připojeni - host: 1 
© 2016 Miriam Zikmundová, Benešov

Všechna práva vyhrazena

Tato webová stránka používá soubory cookie. Tímto způsobem získáváme informace o tom, jak uživatelé používají naše webové stránky a jejich obsah, a můžeme určit, zda váš počítač či zařízení v minulosti navštívilo naše nebo jiné stránky. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.