Kruhy pro těhotné ženy

© 2010 - 2016 Miriam Zikmundová - autorka textu

 

LASKAVÉ KRUHY PRO TĚHOTNÉ ŽENY

 

 

 

Od listopadu 2015 jsme zahájili v Centrum nových možností EDU-MIR v Benešově u Prahy pravidelné večerní kruhy pro těhotné ženy v přátelské atmosféře a v klidném, útulném prostředí. Můžete se těšit na hloubku sebepoznání a prožitku ve vědomém napojení na své miminko, vzájemné otevřené sdílení a zkušenosti empatie v tvůrčím laskavém procesu sbližování se s novou bytostí připravující se na svět.

 

 

Srdečně zveme všechny ženy, v jakékoli fázi těhotenství na společné sdílení v laskavém a bezpečném kruhu s dalšími těhotnými ženami a v hlavní symbióze laskavosti vůči sobě a miminku v bříšku. Tyto kruhy jsou jedinečné ve svém obsahu a poselství, jelikož se zaměřují na úzké propojení laskyplné komunikace duší mezi matkou a dítětem, jakožto nejdůležitějšímu vztahu vůbec. Tím se prohlubuje jejich vzájemný vztahový soulad a blízkost empatického napojení do společného rodinného života.

 

Budeme se učit prohlubovat vnímání těhotných maminek na pocity dítěte v děloze. Naučíme se pracovat s emoční komunikací a obrazy, seznámíme se se zásadními principy vnějších a vnitřních vlivů na vývoj plodu v těle matky. Pozorováním jemných signálů a odpovědí z hloubi nitra se naučíme odezírat souvislostí určitých situací a svých potřeb. Můžete se také těšit na harmonizující kreativní postupy pro souznění maminky a miminka před porodem, což může velmi pozitivně ovlivnit i průběh samotného porodu.

 

 

V kruhu žen se vše děje přirozeně, dle vlastních pocitů a vůle každého jednotlice. Prostor je volný pro společná sdílení nebo pro pouhé naslouchání. Dodržujeme vzájemně etická pravidla kruhu, respekt k osobnosti každé ženy a diskrétnost vůči sdíleným informacím i mimo prostor kruhu. Každá žena se může rozhodnout, zda si přeje docházet na kruhy pravidelně (1-2x měsíčně), nebo jen na jednotlivá témata. Setkání na sebe tematicky nenavazují, proto je možné docházet i nepravidelně.

 

Témat, o která se můžeme vzájemně podělit, je velmi mnoho a mají hluboký přínos pro každého, kdo je připravený přijímat vnější podněty a odkrývat své vnitřní zdroje pro vlastní osobní rozvoj. Uvolňují se tím podvědomé blokující systémy přesvědčení, ustrnulé životní postoje, maminky se stávají duševně svobodnější a vědomé své láskyplné seberegulace pro dobro své i miminka, které přejímá vše, co mu jeho maminka nabídne formou myšlenek, emočních prožitků, tělesných činností a kvalitou stravování.

 

 

Jsou taktéž vítány mezi nás i ženy, které se teprve chystají na početí miminka nebo ženy, které nemohou delší dobu otěhotnět, jelikož energie ostatních těhotných žen v kruhu a jejich podpora mají značný potenciál pro duševní radostné naladění a změny v podvědomé mysli, které mnohdy pomohou přirozeně aktivovat tělo k úspěšnému početí.

 

 

Síla žen a jejich schopnost dávat lásku druhým a hlavně svému dítěti je bezmezná, neměla by však přecházet do závislosti a podmínečného vztahu s jakoukoli bytostí. Vyrovnanosti a vnitřní odolnosti je potřeba se průběžně naučit, rozvíjet a zušlechťovat. Pak se žena stává harmonickou oporou pro své dítě a partnera. Kultivovat svou osobnost by měl každý, jelikož tím se rozrůstá náš přirozený lidský potenciál. Vědomé sdílení v kruhu vždy dává hlubokou kvalitu v sebepoznání, protože zjistíme, jak a co je pro nás podstatné ve vyjádření sebe sama, čím se můžeme obohatit od druhých a jaké poselství i my můžeme svými příběhy a životními zkušenostmi přinést jako dar ostatním naslouchajícím.

 

Mnoho žen zažila v dětství, dospívání či až v dospělosti velmi náročné, někdy traumatické životní zkoušky a tím je jejich podvědomý svět vzpomínek a emočních otisků poznamenán. Tyto vnitřní bolesti, strachy a křivdy se pak v průběhu života projevují nečekaně v situacích, které se dotýkají stejných emočních otisků, jako z tehdejší prožité nepříjemné vzpomínky. Proto v průběhu těhotenství je důležité eliminovat veškeré nadbytečné stresy a vyhýbat se nepříjemným informacím a situacím, aby tyto pocity matky nepřecházely do nervového systému dítěte v děloze a tím negativně neovlivňovaly jeho zdravý vývoj. Nezapomeňte, že vše co prožívá, pozoruje, slyší a cítí matka se stává současně prožitkem dítěte v prenatálním období a kóduje struktury buněčné paměti miminka. Podle těchto programů pak mozek dítěte využívá informační potenciál a reaguje tak jeho koordinační systém vjemů a pohybů v průběhu života. Pokud tyto hodnoty jsou pro Vás důležité a záleží Vám, aby Vaše děťátko bylo citlivě osvobozeno od Vašich prožitých zkušeností, můžete mnohé změnit, upravit, zharmonizovat a podpořit právě v tomto velmi úzkém napojení na celistvou osobnost Vašeho očekávaného tvorečka.

 

 

 

Laskavé kruhy pro těhotné ženy, které pořádáme, mohou být pro Vás regenerační oázou duše, nabytým klidem mysli, neocenitelnou přípravou na příchod vašeho miminka na svět, a můžete se jich účastnit v průběhu celého vašeho těhotenství až do doby předporodní.

Pokud máte již doma starší dítko, je potřeba po dobu návštěvy kruhu si pro něj zajistit hlídání. Děti do kruhu těhotných žen vstupovat nemohou. 

 

 

 

Přijďte mezi nás a odneste si pro sebe to, co nejvíce potřebujete.

 

Těšíme se na všechny ženy.

 

 

 

 vetvicka

 

 

 

Laskavé kruhy pro těhotné ženy

 

 

(další setkání se bude konat od září)

 

 

 

Setkání se konají vždy v prostorách Centrum nových možností EDU-MIR, Máchova 885, Benešov u Prahy

 

Příspěvek vždy jednotný 260,-Kč /os.

Voda a čaj v průběhu setkání Kruhu žen jsou zajištěny. 

Prostory jsou nekuřácké !

 

Své místo si potřebujete vždy předem rezervovat na kontakt: Miriam Zikmundová, +420 731 888 981 nebo na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

(příspěvek vybíráme na místě před zahájením kruhu)

 

 

 TĚŠÍME SE NA VŠECHNY ÚČASTNICE

 

vetvicka

 

VÝZVA PRO MUŽE

 - organizujeme i kruhy pro vás !

 

Kdo má odvahu a cítí potřebu

otevřeně sdílet své životní příběhy

jen mezi chlapy v bezpečném prostředí

pro vzájemnou inspiraci a osvobození

od destruktivních postojů a sebeutlačování

 

Mužské kruhy

(1x měsíčně od 18:30 do 21:00 hod.)

zájemci kontaktujte 731 888 981

(zprostředkujeme Vám kontakt na průvodce skupiny mužů)

 

Místo konání : Centrum nových možností EDU-MIR, Benešov

 

 

 

vetvicka

 

 

PRO VÁS INSPIRACE ZDARMA

 

  

* * * * * *

 

E-book "Dar rodinám"

 

 * * * * * *

 

E-book "Dar bezmocným a nemocným"

 

 

* * * * * *

 

 

 

 
© 2016 Miriam Zikmundová, Benešov

Všechna práva vyhrazena

Tato webová stránka používá soubory cookie. Tímto způsobem získáváme informace o tom, jak uživatelé používají naše webové stránky a jejich obsah, a můžeme určit, zda váš počítač či zařízení v minulosti navštívilo naše nebo jiné stránky. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.